Kontakt

Kto sme: Korfbalový klub SPU Nitra

Bližšie informácie:   

facebook – Korfbalový klub SPU Nitra, Instagram: korfbal nitra

Kontakt:

RNDr. Tomáš Sonnenschein (tréner) – 0904/547 498

Ing. Janka Miklovičová (asistent)

E-mail:            kknitra@gmail.com