Načítavam

Čakajte chvíľu

Kontakt

Korfbalový klub SPU Nitra

Bohúňova 5,

949 01 Nitra

IČO: 422 02 639

DIČ: 202 309 2841

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Nitra: IBAN: SK83 0200 0000 0029 2687 6259