Loading

wait a moment

Tamara Milkovičová

Meno a priezvisko: Tamara Milkovičová

Dátum narodenia: 14. 06. 2006

Obľúbený predmet v škole: telesná a športová výchova

Obľúbené jedlo: palacinky

Čo sa mi páči na korfbale: streľba, systém hrania, beh, kondička