Matúš Jančovič

dátum narodenia: 24. 4.

číslo dresu: 14

Kedy si začal hrávať korfbal a ako si sa k nemu dostal? Korfbal hrávam od roku 2020. Ku korfbalu som sa dostal cez môjho brata.

Aký je tvoj najväčší úspech? Môj najväčší úspech je 3.miesto na Majstrovstvách Európy v kategórii U15.

Čo by si chcel s korfbalom dosiahnuť? Chcel by som vyhrať 1. miesto na Majstrovstvách Európy alebo na Majstrovstvách Sveta?.

Prečo hrávaš korfbal? Korfbal hrávam pretože je to kolektívny šport, veľa sa tam cestuje a v tíme je skvelý kolektív.

Ako by si sa snažil korfbal rozvíjať? Dával by som na školy korfbalové krúžky.

Prečo by noví ľudia mali začať s korfbalom? Kvôli skvelému kolektívu a pretože to je jediný zmiešaný šport na svete??