Pravidlá

Korfbal je loptová kolektívna hra, v ktorej spolu nastupujú ženy aj muži v jednom družstve. Hrá se na ihrisku 40 x 20 m, rozdelené je na 2 polovice. Cieľom hry je dosiahnuť väčší počet bodov, ktoré sa pripočítavajú po jednom po každom prehodení lopty cez kôš. Korfbalové koše nemajú odrazovú dosku a sú umiestnené na železnej tyči vo výške 3,5 m v každej polovici ihriska (v jednej tretine od zadnej čiary smerom k poliacej čiare). Hracia doba je 4 x 10 minút.

Ide o výnimočný kolektívny šport, ktorý snáď ako jediný na svete hrajú zmiešané tímy. S loptou (podobná futbalovej, je ale o niečo ťažšia) môže hráč urobiť iba dva kroky, driblovať ani utekať s loptou nie je povolené. Nesmie se strieľať ak je obranca od útočníka vzdialený na dĺžku paže a ruku má obranca zdvihnutú. Je zakázané brať súperovi loptu z ruky, môže mu ju vziať len ak je lopta vo vzduchu. Nesmie sa do lopty kopať nohami, a nesmie sa faulovať. Muž môže brániť len muža, žena iba ženu, čím je zaručená rovnosť pohlaví.
Každý tím je tvorený 4 ženami a 4 mužmi, ktorí sú rozdelení na 4 útočníkov a 4 obrancov, po dosiahnutí párneho počtu košov na ľubovoľnej strane sa ich pozície menia. Hlavnými charakteristikami hry sú všestrannosť, tímová hra, obmedzený fyzický kontakt hráčov a rovnosť mužov a žien v hre.

Kompletné pravidlá korfbalu si môžete stiahnuť TU.

Tu nájdete krátke video s ukážkou hry: http://www.youtube.com/watch?v=-9On7ZylR3k